Reisgarantie en financiële zekerheid: STO-Garant

Reisgarantie:
Voor alle aanbieders van pakketreizen geldt het volgende inzake reisgarantie:

De garantie voorkomt dat consumenten de reissom, die zij vooruit hebben betaald, in geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement van de reisaanbieder kwijt zijn. De reisgarantie garandeert reizigers die al op reis zijn bovendien dat zij gerepatrieerd worden of hun reis kunnen vervolgen. Hierdoor kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

Wat is een pakketreis?
Een pakketreis is een combinatie van reisdiensten. Reisdiensten zijn er in vier categorieën:
– Vervoer
– Verblijf
– Huurauto’s of de verhuur van andere gemotoriseerde voertuigen
– Overige toeristische diensten

  • Van een pakketreis is sprake als er uit minstens twee categorieën reiselementen zijn opgenomen. Dus een heenvlucht en een retourvlucht óf twee hotels zijn geen pakketreis. Maar een hotel en een vlucht zijn wel een pakketreis. De overige toeristische diensten moeten breed gezien worden: zoals excursies, toegangskaarten voor attractieparken, sportwedstrijden of concerten. Maar er is één voorwaarde aan deze overige toeristische dienst : hij moet minsten 25 procent uitmaken van de totale reissom.
  • De reis duurt minstens 24 uur of bevat minstens één overnachting

Wat is géén pakketreis?
Een los geboekt vliegticket is géén pakketreis. Een autovakantie met alleen accommodatie, is dat ook niet.

Hoe werkt de reisgarantie:
Garantie geregeld: STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Khalid Marokko Reizen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
Bij elk (reis)aanbod van Khalid Marokko Reizen op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Khalid Marokko Reizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Khalid Marokko Reizen. Mocht Khalid Marokko Reizen voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Boekingsproces, betaalprocedure en annuleringskosten:
Het boekingsproces
Het is belangrijk dat u in alle gevallen altijd eerst de website raadpleegt en contact opneemt met Khalid Marokko Reizen, zodat u goed geïnformeerd bent over de inhoud van de reis voordat u tot boeking overgaat. Een deel van onze reizen wordt op maat gemaakt; een ander deel is vooraf vastgesteld. Bij Khalid Marokko Reizen kunt u kiezen voor de begeleide of de individuele variant.
Gebruik bij voorkeur de email om te boeken.
Boeken is niet vrijblijvend. Zodra u via email of telefonisch geboekt heeft, kunt u niet meer vanzelfsprekend kosteloos annuleren of wijzigen.

Samen reizen, samen boeken!
Reist u samen met andere families of vrienden, dan raden wij u aan uw boeking in één keer door te geven. Uw aanvraag wordt dan als één boeking behandeld, wat een voordeel kan zijn bij eventuele latere wijzigingen of annuleringen en het kan u een financieel voordeel opleveren bij bijvoorbeeld polis- en administratiekosten. Als u bij een groepsreis afwijkend van de groep heen- en/ of terugreist, dient u zelf het lokaal transport te regelen en te betalen.
Preferenties
Heeft u preferenties zoals bepaalde voedingswensen dan raden wij u aan deze direct bij uw boeking aan Khalid Marokko Reizen door te geven. Wij kunnen helaas geen garantie afgeven voor uw preferentie, maar wij zullen er zorg voor dragen dat uw preferenties zorgvuldig worden doorgegeven.

Wat gebeurt er na ontvangst van uw boeking:
Als u samen met Khalid Marokko Reizen tot de invulling van uw reis bent gekomen, krijgt u altijd duidelijke informatie over de inhoud van de reis, wat wel/niet is inbegrepen en de reissom. Khalid Marokko Reizen stuurt u altijd een akkoordverklaring, waarin u verklaart hiermee akkoord te gaan.
Na ontvangst van de akkoordverklaring ontvangt u de factuur van Khalid Marokko Reizen.

Het betalingsproces
Nadat u van Khalid Marokko Reizen een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, krijgt u een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. U zult van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging ontvangen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen.
Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Ter aanvulling:
• Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u deze mail van ons ontvangt.
• Het volledige bedrag dient voor vertrek op de rekening te staan van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Khalid Marokko Reizen zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
• De reissom wordt pas op rekening van Khalid Marokko Reizen gestort 1 dag na afloop van de reis.
• Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo Escrow, met name de datum van het einde van het arrangement is van belang.

Mocht u vragen hebben dan horen wij die graag. Ook kunt u de volgende websites raadplegen:
1. Sto-reisgarant.nl
2. Certo-escrow.com

Nadat u de volledige reissom hebt betaald, ontvangt u ongeveer 10 dagen voor aanvang van de reis van Khalid Marokko Reizen een uitgebreide reisbeschrijving en praktische informatie.

Annuleringskosten
Bij annulering voor de 42ste dag betaalt u €50,00 p/p boekingskosten.
o Bij annulering tussen de 42ste (incl.) en 28ste dag (excl.) vóór vertrek: 35% van de reissom;
o Bij annulering tussen de 28e (incl.) en 14e (excl.) dag voor vertrek: 75% van de reissom
o Bij annulering tussen de 14e (incl.) dag tot 7e (excl.) dag voor vertrek: 90% van de reissom
o Bij annulering binnen 7 (incl.) dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Stuur ons een bericht,

dan nemen wij op korte termijn contact met u op.